Hạ tầng IBS/BTS

BTS là trạm thu phát sóng di động, được dùng trong truyền thông về các thiết bị di động trong các mạng viễn thông bởi các nhà cung cấp dịch vụ.

Hệ thống IBS là hệ thống tăng cường sóng di động trong các tòa nhà cao tầng. Hệ thống IBS là giải pháp đưa anten phân tán bị động tại đến các tầng trong tòa nhà. Thiết kế như vậy nhằm nâng cao chất lượng sóng di động. Hiện tại Indochina Telecom đang đầu tư và thực hiện hệ thống IBS tại các toà nhà như: Central Park Hà Nội, The Manor Hà Nội, Bitexco Financial Tower, Oakwood Residence, The Garden,…

Central Park Hà Nội                                                                         The Manor Hà Nội

Oakwood Residence Hà Nội

Bitexco Financial Tower – Hồ Chí Minh