Điện thoại cố định 777

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom (INDOCHINA TELECOM) là doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ điện thoại cố định cho mọi đối tượng doanh nghiệp.

Điện thoại cố định của Indochina Telecom hoạt động trên nền công nghệ IP, với đầu số đẹp: (mã vùng) + 777 xxxxx (vd: 024.777 99999; 028.777 12345)

Những ưu điểm của dịch vụ điện thoại cố định của Indochina Telecom

 • Giá cước thấp, chất lượng tốt, kết nối nhanh.
 • Miễn phí gọi nội mạng.
 • Khách hàng tự do lựa chọn đầu số đẹp, quy hoạch dải số doanh nghiệp theo ý muốn.
 • 01 đầu số Hotline có thể nghe và nhận đồng thời nhiều cuộc gọi.
 • Chuyển văn phòng giữ nguyên đầu số điện thoại cũ.
 • Triển khai lắp đặt nhanh chóng, thủ tục đơn giản, lắp đặt trên hạ tầng có sẵn của khách hàng.
 • Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, lắp đặt tổng đài cho các doanh nghiệp lớn.

Nâng cao tính bảo mật

 • Không lo mất cước, trộm cước hay nghe lén
 • Quản lý cước gọi hàng ngày
 • Giới hạn cước sử dụng hàng tháng, on/off gọi quốc tế theo yêu cầu
 • Các tính năng mở rộng: Chuyển cuộc gọi, chặn cuộc gọi, ghi âm v,v,,,,

Bảng giá cước dịch vụ điện thoại cố định Indochina Telecom (đã bao gồm VAT)

BẢNG GIÁ CƯỚC GỌI ĐI QUỐC TẾ

STT

QUỐC GIA

TỚI CỐ ĐỊNH

TỚI DI ĐỘNG

STT

QUỐC GIA

TỚI CỐ ĐỊNH

TỚI DI ĐỘNG

STT

QUỐC GIA

TỚI CỐ ĐỊNH

TỚI DI ĐỘNG

STT

QUỐC GIA

TỚI CỐ ĐỊNH

TỚI DI ĐỘNG

1

HONG KONG

1590

1590

22

FRANCE

12312

12312

43

DOMINICA REPUBLIC

2990

4490

64

NORWAY

4500

4500

2

CANADA

5253

5253

23

AUSTRIA

10588

10588

44

AUSTRALIA

70025

70025

65

IRELAND

1590

4490

3

U.S.A

1590

1590

24

KUWAIT

2990

2990

45

NEPAL

4490

4490

66

BOLIVIA

5912

5912

4

SINGAPORE

1590

1590

25

GREECE

1590

2990

46

BRAZIL

2990

4490

67

SUDAN

4490

4490

5

CHINA

1590

1590

26

VENEZUELA

20930

20930

47

PORTUGAL

16416

16416

68

YEMEN ARAB REPULIC

4490

4490

6

INDIA

1590

1590

27

SWEDEN

1590

2990

48

NETHERLAND

1590

4490

69

JAMAICA

8433

8433

7

GUAM

1590

1590

28

COLOMBIA

2990

2990

49

HUNGARY

1590

4490

70

CROATIA

15102

15102

8

THAILAND

1590

1590

29

RUSSIA

32832

32832

50

ARGENTINA

1590

4490

71

URUGUAY

2990

4490

9

MALAYSIA

1590

2990

30

UZBEKISTAN

2990

2990

51

RUMANI

2990

4490

72

NEW ZEALAND

1590

4490

10

BRUNEI

2990

2990

31

ISAREL

4490

2990

52

JORDAN

2990

5643

73

SLOVAKIA

2990

4490

11

KOREA SOUTH

1590

2990

32

PARAGUAY

2990

2990

53

SAUDI ARABIA

4490

4490

74

LUXEMBOURG

11080

11080

12

BANGLADESH

2990

2990

33

TAIWAN

1590

2990

54

U.K

8208

8208

75

QATAR

6032

6032

13

INDONESIA

2990

2990

34

EGYPT

4490

4490

55

UKRAINE

9439

9439

76

U.A.E

4490

4490

14

MACAU

2990

2990

35

FINLAND

2990

4490

56

KAZAKHASTAN

20100

20100

77

ECUADOR

4490

4490

15

TURKEY

4822

4822

36

MEXICO

2990

4490

57

SWITZERLAND

1590

4490

78

GHANA

9300

9300

16

CYPRUS    4104

4104

37

BELGIUM

11696

11696

58

DENMARK

1590

4490

79

CAMEROON

41040

41040

17

LAOS

2990

2990

38

POLAND

9028

9028

59

PHILIPPINES

4490

4490

80

ALGERIA

18468

18468

18

GERMANY

9439

9439

39

NIGERIA

4490

4490

60

ITALIA

1590

9644

81

BULGARIA

2990

4490

19

CAMBODIA

2990

2990

40

IRAN    6016

6016

61

SOUTH AFRICA

2990

17775

82

OMAN

10670

    10670

20

PERU

10670

10670

41

SRILANKA

4490

4490

62

ICELAND

2990

4490

83

SERBIA

14364

14364

21

JAPAN

2990

2990

42

SPAIN

1590

4490

63

CZECH REPUBLIC

2990

4490

84

ZIMBABWE

14364

14364